ลิขสิทธิ์                                     

ลิขสิทธิ์ หรือ Copyright เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง

ซึ่งเกี่ยวกับงานเขียน งานประพันธ์ ศิลปะ หรือรูปร่างลายเส้น รวมถึงจังหวะท่วงทำนอง

ที่เป็นเอกลักษณ์ และต้องไม่เหมือนคล้ายหรือซ้ำกับใคร

โดยผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิในการนำไปใช้ ทำซ้ำหรือเผยแพร่ได้

 

 

สาระน่ารู้

 

รู้หรือไม่ ลิขสิทธิ์สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันแรกที่สร้างสรรค์เสร็จ

โดยที่ยังไม่ต้องไปยื่นจดแจ้ง เพียงแค่มีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของก่อน

เมื่อเกิดข้อพิพาทการละเมิดเกิดขึ้น หากใครมีหลักฐานที่ดีกว่าก็จะเป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์นั้น

แต่ถ้าอยากปลอดภัยไว้ก่อน แนะนำให้คุณยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หรือมอบหมายตัวแทนที่ไว้ใจได้ในการยื่นจด จะเป็นการป้องกันข้อพิพาทในอนาคตได้

(การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ไม่ได้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของผลงานนั้นๆ แต่เป็นการยื่นแสดงความเป็นเจ้าของต่อเจ้าหน้าที่รัฐ)

Visitors: 1,774